All form for trakassering og seksuelle overgrep er totalt uforenelig med idretten sine og våre verdier. Vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.

Les og mer om trakassering og overgrep hos Norges Idrettsforbund her

Si ifra!

Tonstad IL skal være et trygt idrettslag. Si ifra om du eller andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep.

Hvordan sier du ifra?

  • Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget.
  • Om du opplever at det er vanskelig å si ifra selv, be om hjelp fra en person du stoler på.
  • Du kan melde ifra på vegne av deg selv, barn eller andre.

Du kan:

  • Fortelle det til en person med ansvar i idrettslaget som du har tillit til.
  • Ringe leder i idrettslaget eller leder i gruppen du trener med
  • Sende en e-post til lederen i idrettslaget – her er kontaktinfo til styret
    OBS: Vær forsiktig med tanke på deling av personlig informasjon, spesielt der barn er involvert

For mer informasjon, se Idrettsforbundet sine retningslinjer her