Invitasjon til fotballfritidsordning (FFO) 2021/22

De som er 3. og 4. klassinger høsten 2021 inviteres herved til Fotballfritidsordning (FFO).

FFO vil foregå hver tirsdag det er skole (følger skoleruten til Tonstad skule) kl 13:45 til 15:30. Målet med FFO er å gi barn som er fotballinteressert et ekstra tilbud om fotball. Treningene vil gå etter Norges fotballforbund sine retningslinjer for aktivitet. I grove trekk så handler det om fotballaktivitet gjennom leik/lystbetont trening. Resultat står ikke i fokus. Her vil et bredt og allsidig aktivitetstilbud bli presentert innenfor temaet fotball.

For påmelding se helt nederst.

Invitasjon til fotballakademi (FA) 2021/22

De som er 5., 6., 7. og 8. klassinger høsten 2021 inviteres herved til Fotballakademi (FA).

FA vil i utgangspunktet foregå hver tirsdag det er skole (følger skolerute Tonstad skule), men fordi det er et mål om litt kamp/andre tiltak med denne gruppa så vil det komme noen kvelder og helger i tillegg. Derfor kan det være en tirsdag dagtid utgår fordi det blir lagt økt kveld eller helg. Det er 38 skoleuker og det er et mål om at denne gruppe har ca 43 aktiviteter i løpet av skoleåret. Dvs 5 ekstra tiltak i løpet av skole/akademiåret. Målet med FA er å gi barn/ungdom som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine et ekstra tilbud. Norges fotballforbund sine retningslinjer vil være styrende for aktiviteten. Det er viktig å at deltagere i denne gruppen er motivert for å jobbe hardt over tid for å utvikle seg.

PÅMELDING

Dersom du/dere er interessert så les igjennom vedtektene Tonstad fotballstyre har utarbeidet. Deretter kan dere sende en epost til ffo@tonstadil.no med en påmelding og bekreftelse på at vedtektene aksepteres. Dere vil da få en bekreftelse i retur og så vil informasjon komme fortløpende.

Ved påmelding så må det komme klart frem hvem av foreldrene (begge kan om de vil det) som er kontaktperson i Spond og mobil nummeret må sendes ved.

Påmeldingsfrist, pris osv. finnes i vedtektene.