Medlemskontingent 2016

Medlemskontingent for 2016 er nå sendt ut.

NB! Alle medlemmer i en familie registrert med epost vil motta (duplikate) krav. Dersom en betaler med KID gjelder betaling for alle familiemedlemmer.  Er samme adresse registrert på flere personer i samme familie vil du motta duplikate eposter.