Gamlebakkane – åpning av turveg til Feed

Torsdag 22. mai kl. 17.00 blir det fellestur opp gammel hulveg til Feed skiarena. (se kartutsnitt)

Parkering og oppmøte ved Tonstad renseanlegg, Finsnes.

Gamlebakkane til Feed

kl. 18.00 blir det åpning av den nye grillhytta på Feed.

Servering av kaffe og pølser.