Håndbok for lagledere

Flott at dere engasjerer dere i fotballmiljøet på Tonstad 🙂 For at alle skal få et tilbud er vi nemlig avhengig av foreldre og ildsjeler. Dere er viktige bidragsytere til fotballmiljøet ved å utføre dugnader og være gode rollemodeller. Vi skal lære barn og unge som er en del av fotballmiljøet gode holdninger som å jobbe for hverandres positive opplevelser, kommer forberedt til trening og kamp, og ikke minst komme presist slik at andre ikke behøver vente. Får vi til dette blir Tonstad IL en gøy og god klubb å spille fotball i.

Dugnader

Hvert lag har hver sesong sine uker de skal bemanne kiosken i klubbhuset. Det lages også en kjøreliste til bortekampene, og der er det foreldre/pårørende som skal kjøre. Fotballfesten arrangeres en gang i året, og for at denne skal kunne gjennomføres er vi avhengig av folk til å rydde til/fra, mat, vakthold i hallen, og lignende.

Fotballgruppa  tilbyr å betale påmeldingsavgift til lagets cuper, men da må også andre dugnader gjøres for å få inn penger, dette kan være salg av lodd eller lignende.

På 17. mai og St. Hans er det også oppgaver som skal gjøres i form av salg av mat og underholdning. Vi arrangerer også hvert år en herreturnering og en dameturnering, med mye som skal ordnes i forkant og under selve turneringsdagene.

Treneransvar

Heldigvis har vi mange foreldre og ildsjeler som engasjerer seg som trenere for lagene – TAKK skal dere ha!

Det er viktig å skape en arena for sunn aktivitet og trygghet i treningsgruppene.

Laglederansvar

Ikke alle  føler at de kan klare et treneransvar, men foreldre må regne med at de kan bli spurt om å være lagleder. Et lag kan ha en eller to lagledere, og dette ansvaret bør roteres på.

Oppmannens oppgaver:

 • Være trenerens «høyre hånd». Tar seg av praktiske ting og har kontakt med lagets kontaktperson innad i styret. Møter på lagledermøtene. Ha godkjent politiattest.
 • Før lagledermøtet etter sesongslutt skal lagleder sjekke at draktene er rene og i orden. Drakter og treningssett fra klubben skal leveres inn på lagledermøtet.
 • Sjekke kampoppsett på FIKS. Dette kan forandres helt til første kamp spilles.
 • Lage lister over dugnadsarbeid som skal gjøres og holde kontroll på hvor mange timer hver enkelt spiller/forelder har jobbet.
 • Endring/flytting av kamper (i samarbeid med trener).
 • KAMPENE: Kontakte motstander pr mail/sms i god tid i forkant, ansvar for medisinskrin, fylle ut dommerkort fra 13 år og eldre. HEIMEKAMP: ta kontakt med dommer som er oppsatt og hør om han kan, lage til banen og sørge for at det er en som leder laget. BORTEKAMP: Finn ut hvor banen er, alle spillere i barne- og ungdomsfotballen skal ha med niste og drikkeflaske. Barna kan ha med en fastsatt sum. Opptil 10 år: 20kr, over 10 år: 30 kr.
 • Ta lagbilde til diplom til fotballfesten. Dette sendes til fotball@tonstadil.no i god tid før festen.

Retningslinjer for deltagelse på fotballcuper

Fotballgruppa betaler lagkontingenten til de forskjellige cupene. Andre utgifter til f.eks betaling av «kort» til hver enkelt spiller som skal dekke kost-losji-aktivitet o.l, betales av hver enkelt spiller/forelder, med egenutført dugnad eller egenskaffede sponsormidler.

Vi har valgt å legge noen føringer på hvilke cuper som er aktuelle for de forskjellige aldersgruppene:

6–12 år
 • Delta på 1-2 endags (evt. todagers) cup i nærområdet
 • Dette kan f.eks være Bendit cup, Agder Cup, Sparebanken cup, Østerhus cup Ålgård
11–16 år
 • Delta på en fleredagers cup i Norge, fortrinnsvis i Agder eller Rogaland
 • Dette kan være f.eks Plussbank cup, Lyngdal cup
14 år og eldre
 • Delta på Dana Cup eller Norway Cup