Håndbok for lagledere

Det er fantastisk at du engasjerer deg i fotballmiljøet på Tonstad! For at alle skal få et tilbud er vi nemlig avhengig av foreldre og ildsjeler. Dere er viktige bidragsytere til fotballmiljøet ved å utføre dugnader og være gode rollemodeller. Vi skal lære barn og unge som er en del av fotballmiljøet gode holdninger som å jobbe for hverandres positive opplevelser, kommer forberedt til trening og kamp, og ikke minst komme presist slik at andre ikke behøver vente. Får vi til dette blir Tonstad IL en gøy og god klubb å spille fotball i.

Dugnader

Hvert lag har hver sesong sine uker de skal bemanne kiosken i klubbhuset. Det lages også en kjøreliste til bortekampene, og der er det foreldre/pårørende som skal kjøre. Fotballfesten arrangeres en gang i året, og for at denne skal kunne gjennomføres er vi avhengig av folk til å rydde til/fra, mat, vakthold i hallen, og lignende.

Fotballgruppa  tilbyr å betale påmeldingsavgift til lagets cuper, men da må også andre dugnader gjøres for å få inn penger, dette kan være salg av lodd eller lignende.

På 17. mai og St. Hans er det også oppgaver som skal gjøres i form av salg av mat og underholdning. Vi arrangerer også hvert år en herreturnering og en dameturnering, med mye som skal ordnes i forkant og under selve turneringsdagene.

Laglederansvar

Et lag kan ha en eller to lagledere, og dette ansvaret bør roteres på i foreldregruppen.

Lagleders oppgaver:

 • Være trenerens «høyre hånd». Tar seg av praktiske ting og har kontakt med lagets kontaktperson innad i styret. Møter på lagledermøtene. Ha godkjent politiattest.
 • Før lagledermøtet etter sesongslutt skal lagleder sjekke at draktene er rene og i orden. Drakter og treningssett fra klubben skal leveres inn på lagledermøtet.
 • Sjekke kampoppsett på FIKS. Dette kan forandres helt til første kamp spilles.
 • Lage lister over dugnadsarbeid som skal gjøres og holde kontroll på hvor mange timer hver enkelt spiller/forelder har jobbet.
 • Endring/flytting av kamper (i samarbeid med trener).
 • Kamp: Kontakte motstander pr mail/sms i god tid i forkant, ansvar for medisinskrin, fylle ut dommerkort fra 13 år og eldre.
  • Hjemmekamper: ta kontakt med dommer som er oppsatt og hør om han kan, lage til banen og sørge for at det er en som leder laget.
  • Bortekamp: finn ut hvor banen er, alle spillere i barne- og ungdomsfotballen skal ha med niste og drikkeflaske. Barna kan ha med en fastsatt sum. Opptil 10 år: 20kr, over 10 år: 30 kr.

Kampvertskap

NFFs side om kampvertskap

Alle Tonstads lag skal ha en kampvert for lagets hjemmekamper. Dette er lagleders ansvar og kan enten være lagleder selv eller en stedfortreder.

Kampverten skal ha på seg en overtrekksdrakt som indikerer funksjonen og hvilket lag de representerer. Disse overtrekksvestene henger i ballbua.

Kampverten skal ønske motstanderlaget velkommen når de ankommer. Verten skal informere om praktiske ting og skal være tilgjengelig for motstanderlaget før, under og etter kamp.

Ting det skal informeres om:

 • Garderober, vann, toaletter, kiosk, badeanlegg og hjertestarter.
 • Verten skal henvise gjestene til bane og stille baller, overtrekksdrakter og kjegler til disposisjon hvis det er ønskelig.
 • Kampverten skal sørge for at alle regler rundt Fair Play blir ivaretatt.
 • Kampverten skal og sørge for at foreldrene følger Foreldrevettreglene.

Tonstad IL ønsker at alle som kommer til Tonstad skal bli mottatt på en ordentlig måte. Tonstad IL ønsker å by motstanderlagene på gode opplevelser.