Fotballstyret

Har du henvendelser til fotballklubben kan disse sende epost til fotball@tonstadil.no

Fotballstyret i Tonstad IL i 2022

Leder: Ole-Erik Vestøl Endrerud
Tlf. 473 78 157
Mail: oleerik@endrerud.com

Styremedlem: Guro Sødergren
Styremedlem: Merete Gursli
Styremedlem: Børge Aamlid
Styremedlem: Tommy Kvello
Styremedlem: Grete Berit Bjørnestad
Styremedlem: Gry Iren Josdal


Ansvarsområder

 • FIKS- og medlemsansvarlig – Merete Gursli
  o Lagledere tar ansvar for at spillere på laget er registrert korrekt i FIKS
 • Sponsoransvarlig for fotballen – Ole-Erik
 • Materialforvalter – Guro Sødergren og Grete Berit Bjørnestad
 • Kioskansvarlig – Gry Iren Josdal
 • Lagledermøter – Ole-Erik Endrerud
 • Dommeransvarlig – Tommy Kvello
 • Dugnadsansvarlig – Børge Aamlid

Styrekontakt for lagene

For lagledere, trenere, spillere og foresatte er disse faste kontaktpersoner for lagene inn mot styret. Disse kontaktpersonene er ansvarlige for å formidle informasjon, svare på spørsmål og viderebring saker eller informasjon til styret.

 • Ole-Erik Endrerud: A-lag herrer, A-lag kvinner og B-lag
 • Merete Gursli: Mix 7 og J8
 • Gry Iren Josdal: G9, G10 og G11
 • Børge Åmlid: G12 og G13
 • Grete Berit B. Knabenes: J9 og J10
 • Guro Sødergren: J13 og J15
 • Tommy Kvello: G15 og G19