Fotballstyret

Har du henvendelser til fotballklubben kan disse sende epost til fotball@tonstadil.no

Fotballstyret i Tonstad IL i 2021

Leder: Ole-Erik Vestøl Endrerud
Tlf. 473 78 157
Mail: oleerik@endrerud.com

Nestleder: Ommund Fintland
Tlf. 481 87 895
Mail: ommund.fintland@sirdal.kommune.no

Styremedlem: Guro Sødergren
Styremedlem: Merete Gursli
Styremedlem: Børge Aamlid
Styremedlem: Tommy Kvello
Styremedlem: Grete Berit Bjørnestad
Styremedlem: Gunhild Fundal
Styremedlem: Gry Iren Josdal


Ansvarsområder

 • FIKS- og medlemsansvarlig – Merete Gursli
  o Lagledere tar ansvar for at spillere på laget er registrert korrekt i FIKS
 • Sponsoransvarlig for fotballen – Ole-Erik (sammen med Henning fra A-laget)
 • Materialforvalter – Guro Sødergren og Grete Berit Bjørnestad
 • Kioskansvarlig – Gry Iren Josdal
 • Lagledermøter – Ole-Erik Endrerud
 • Dommeransvarlig – Tommy Kvello
 • Dugnadsansvarlig – Børge Aamlid
 • Ansvarlig for lotteri/bingo/basar – Gunhild Fundal

Styrekontakt for lagene

For lagledere, trenere, spillere og foresatte er disse faste kontaktpersoner for lagene inn mot styret. Disse kontaktpersonene er ansvarlige for å formidle informasjon, svare på spørsmål og viderebring saker eller informasjon til styret.

 • Ole-Erik Endrerud: G/J7, J17, G19, A-laget, B-laget
 • Guro Sødergren: J8/9, G8, G9
 • Gry Iren Josdal: G10, G11/12, J11
 • Grete Berit Bjørnestad: J14, G14

Styremøtereferater