Formann i skigruppa gir seg

Rolf_Hompland

Rolf Hompland takker av etter 20 år i skigruppa. De siste 10 år som leder.

Leder av idrettslaget, Lars Audun Fodstad takket Rolf for jobben han har gjort for skigruppa. Blomster, diplom og krystall kunne Rolf ta med seg hjem. Men allerede dagen derpå var det full gang med skikarusellen på Feed. Vi regner med at vi ser Rolf på dugnad og som ildsjel i mange sammenhenger fortsatt!