Ekstraordinært årsmøte

Styret i Tonstad IL innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 4. juni 2013.

Ekstraordinært årsmøte 20130604 innkalling (1)

Sakliste

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden

3. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Valg, gjenstående etter ordinært årsmøte:

a. Medlem av hovedstyret fra fotballgruppen

b. Nestleder i hovedstyret

5. Oppretting av AS til drift av Feed skiarena

a. Bakgrunnen er at en må finne en ny løsning for preparingen  av løypene fra og med kommende sesong. Dersom en kan få  garanti for midlene til dette fra Sirdal kommune, er det aktuelt  at idrettslaget tar prepareringen i egen regi. Det kan da være  gunstig å opprette et aksjeselskap for driften av Feed. Selskapet  forutsettes heleid av Tonstad Idrettslag. En slik løsning er benyttet  på Evje.

6. Eventuelt