Ekstraordinært årsmøte

Tonstad Idrettslag

Innkalling til

Ekstraordinært årsmøte

Onsdag 21. august 2013 kl1800 på Klubbhuset

 

Sakliste

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Fullmakt til styret, på vegne av «Feed skiarena AS» selskap under stiftelse, til å ta opp nødvendig lån til finansiering av tråkkemaskin
  5. Eventuelt

Ekstraordinært årsmøte 20130821 innkalling