Dugnadsliste 17. mai

Norge

 

17. MAI 2016– DUGNADSLISTE TONSTAD IL.
17 mai skal idrettslaget stå for hele arrangementet. Dette er en viktig dugnad for oss. Hele idrettslaget involveres. Hovedstyret i idrettslaget har satt opp lister bestående av foreldre som har barn som bruker idrettslagets tilbud. I tillegg er styremedlemmer, spillere på A og juniorlaget satt opp.


Vi i hovedstyret håper alle stiller opp og er positive til å gjøre denne dugnadsjobben. Dersom du av en eller annen grunn ikke kan møte, må du forsøke å finne stedfortreder. Klarer du ikke det, så må Ommund Fintland, Lena Knutsen eller Marianne Hompland få beskjed.
Vi skal ha
* Is salg i vestibylen
* Kake og kaffesalg i vestibylen
* En kiosk i vestibylen
* Grillmat på utsiden (sørsiden) av kulturhuset.
* Hoppeslott på kunstgraset
Videre må det leveres kaker til kaféen, det må kokes kaffe osv.
Vaktlister og de som skal levere kake er satt opp nedenfor.

LISTE FOR KIOSK I VESTIBYLEN:
Kl 11.00* – 12.00
Fam Gunn Torhild Bjørnestad
Fam Maria Karlsen
Kl 12.00 – 13.00
Fam Anita Rognøy
Fam Ann Helen Moen
Kl 13.00 – 14.00
Fam Gerd Signy Haughom
Fam Gunhild Fundal
Kl 14.00 – 15.00
Fam Tone Karin Hognestad
Fam Tone Sonja Kvello
Kl 15.00 – 1600
Fam Kjell-Ole Tonstad
Fam Oddveig R.Omdal
Kl 16.00 – 17.00
Fam Lise Grete Liland
Fam Joy Øksendal
* Når toget kommer til kulturhuset. En bør være i klar i god tid før toget kommer. Siste par i kiosken sørger for rydding og vasking.

LISTE SALG GRILLMAT
11.15 – 13.00
Ommund Fintland, Kai Johansen
Kjell Grimsby, Ole Erik Endrerud, Runar Ousdal
Sondre Gyland Vladimir Tamasi,
13.00 – 15.00
Stein Ivar Sinnes, Mads Andor Eitland, Håvard Sinnes Haughom, Hroar Fintland, Kristian Tjomlid, Bård Manneråk Bakken
15.00 – 16.00
Carl Magne Fintland, Simen Haughom, Sigve Skregelid

LISTE SALG IS
11.45 12.45
Malene Ousdal, Tonette Ovedal og Thea Ravnevann
12.45 – 13.45
Miriam Skeie, Merete Kvello og Connie Ferrazzo
13.45 – 14.45
Odd Inge Guddal og Torvald Hompland
14.45 – 16.00
Marius Kvello og Geir Josdal
Vi må også ha hjelp av så mange som mulig til forberedelser dagen før. Dvs. kutting av salat, oppsett av grill område med mer.
I tillegg skal trolig festsalen pyntes. Dette gjør vi kl. 17.00, 16.05.11
Forberedelser: Jørn Josdal, Ommund Fintland, Geir Øystein Tjomlid, Nils Geir Gyland, , Odd Inge Josdal, Frank Haughom, Ingvald Kydland, Stian Strømnes, Egil Haughom, Alf Sveinung Haughom, Tomas Ousdal.

Pynting og tilrydding i festsal:
Anja Haughom, Lena Knutsen og Siri Elisabeth Skagestad

LISTE SALG AV KAFFE OG KAKER
Salg av kaffe og kaker
11.00 – 12.00
Torill H. Tjørhom, Marianne Sinnes og Gunvor Navrestad
12.00 – 13.00
Trine R Ousdal, Anne Grete Josdal og Sissel Josdal
13.00 – 14.00
Linda Kvernmo og Sara M Birkeland
14.00 -15.00
Siv Anita Solhom og Gro Helene Tonstad
15:00 -16:00
Torhild Ovedal og Rosemari Heggdal (er med og rydder)

Koke kaffe.
11.00 – 12.00
Iris Josdal
12.00 – 13.00
Åse Olena Tveit
13.00 – 14.00
Bente Haughom
14.00-15.00
Marianne Hompland

I tillegg tar følgende med ei kake.
Nils Inge Gauthun, Sigurd Kjell Haughom,Inger Solveig Liland, Jorunn Tonstad, Lena Knutsen, Rune Risnes, Anita Rognøy, Linda Kvernmo, Gunvor Navrestad, Birgitte Bethuelsen, Renate Svindland, Siri Ovedal , Terje Morten Øksendal, Bjørg Tove Josdal, Anne Grethe Josdal, Ann Helen Moen, Frank Haughom, Isak A Liland, Ommund Fintland, Geir Øystein Tjomlid, Siri E. Skagestad, May Bente Bjørnestad, Aslaug Nord-Varhaug, Kåre Lindeland, Marianne Sinnes, Svein Sturla Tonstad, Glenn Tore Skeie, Kristian Tronstad, Britt Sofie Haughom, Torhild Ovedal, Nina Tjørhom, Gerd Jorunn Josdal, Berit Haughom, Anne Bjørg Ravnevann, Stig Tjomlid, Merete Guddal,Tone Sonja Kvello, ,Iris Josdal, Inger Solveig Høyland, Tina S Fintland, Anne Grete Åsemoen, Bente Monica Tonstad, Lise Grete Liland, Marianne Hompland, Rosemari Heggdal, Lise Stø, Espen Netland, May tone Josdal, Inger Elin Lindeland, Maria Karlsen, Anne Sofie Stegemoen, Hilde Oksefjell Ribe og Siv Liland

Kaker kan leveres på Kulturhuset før Barnetoget eller på mandags kveld før kl. 19.00.
Det blir satt opp avkryssingsliste på dør i kjølerommet. Husk å krysse av på lista når du har levert kaken.
NB. Det ville også vært veldig greit hvis kaken på forhånd var delt opp i passelige stykker

Hoppeslott
12.00 – 13.00 Fam. Kaare Lauridsen
13.00 – 14.00 Fam. Anette Josdal
14.00 – 15.00 Fam. Odd Arild Fintland
15.00 – 16.00 Fam. Håvard Haukalid

Ryddegjeng underveis.
Søppelbøtter må tømmes og bord må ryddes i festsalen. I tillegg må det se noenlunde ut rundt grillområdet
12:00-13:00 Elar Meriloo
13:00-14:00 Erling Ernst Josdal
14:00-15:00 Terje Bjunes
15:00-16:00 Ingvald Kydland

Ryddegjeng etterpå ca. kl. 16.00
Hovedstyret, styret i fotball og skigruppa

Rita Gyland er ansvarlig for alt innkjøp.
Gerd Jorun Josdal er ansvarlig for at det alltid er vekslepenger på salgsstedene. Hun får vekslepenger av Ommund Fintland

 

Hilsen Ommund Fintland