Dugnadsliste 17 mai 2015

17 MAI 2015– DUGNADSLISTE TONSTAD IL.

Norge

17 mai skal idrettslaget stå for hele arrangementet. Dette er en viktig dugnad for oss. Hele idrettslaget involveres. Hovedstyret i idrettslaget har satt opp lister bestående av foreldre som har barn som bruker idrettslagets tilbud. I tillegg er styremedlemmer, spillere på A og juniorlaget satt opp.

Vi i hovedstyret håper alle stiller opp og er positive til å gjøre denne dugnadsjobben. Dersom du av en eller annen grunn ikke kan møte, må du forsøke å finne stedfortreder. Klarer du ikke det, så må Ommund Fintland, Lena Knutsen eller Marianne Hompland få beskjed

 

Vi skal ha

  • Is salg i vestibylen
  • Kake og kaffesalg i vestibylen
  • En kiosk i vestibylen
  • Grillmat på utsiden (sørsiden) av kulturhuset.
  • Hoppeslott på kunstgraset

 

Videre må det leveres kaker til kaféen, det må kokes kaffe osv.

Vaktlister og de som skal levere kake er satt opp nedenfor.

 

LISTE FOR KIOSK I VESTIBYLEN:

 

Kl 11.00* – 12.00                   Fam Ausra Aglienske
Fam Anne Bjørg Ravnevand

Kl 12.00 – 13.00                     Fam Iris Josdal
Fam May Bente Bjørnestad

Kl 13.00 – 14.00                     Fam Anita Rognøy
Fam Bjørg Tove Josdal

Kl 14.00 – 15.00                    Fam Hilde Oksefjell Ribe
Fam Tone Sonja Kvello

Kl 15.00 – 1600                     Fam Kjell-Ole Tonstad
Fam Ann Karin Biktjørn

Kl 16.00 – 17.00                    Fam Lise Grete Liland
Fam Hilde R Haukelid

 

* Når toget kommer til kulturhuset. En bør være i klar i god tid før toget kommer. Siste par i kiosken sørger for rydding og vasking.

 

LISTE SALG GRILLMAT

11.15 – 13.00              Ommund Fintland, Kai Johansen, Kjell Grimsby, Tommy Netland, Ole Erik Endrerud, Runar Ousdal,  Hroar Fintland, Vladimir Tamasi, Jon Ousdal, Robin Josdal, Jan Helge  Jakobsen

13.00 – 15.00              Geir Ø Tjomlid, Stein Ivar Sinnes, Mads Andor Eitland, Håvard Sinnes Haughom, Sondre Gyland, Sindre Tjørhom, Cato Ousdal

15.00 – 17.00             Carl Magne Fintland Per Øyvind Grimsby, Sigve Skregelid

 

LISTE SALG IS

11.45  – 12.45              Julie Karin Josdal, Lena Tjomlid og Tora Haughom

12.45 – 13.45             Malin Kristin Tronstad, Malin Josdal og Linnea Lindeland

13.45 – 14.45              Odd Inge Guddal og Torvald Hompland

14.45 – 16.00             Marius Kvello og John Rognøy

 

Vi må også ha hjelp av så mange som mulig til forberedelser dagen før. Dvs. kutting av salat, oppsett av grill område med mer. I tillegg skal trolig festsalen pyntes. Dette gjør vi kl. 17.00 16.05.11

 

Forberedelser: Jørn Josdal, Ommund Fintland, Geir Øystein Tjomlid, Nils Geir Gyland, , Odd Inge Josdal, Frank Haughom, Ingvald Kydland, Stian Strømnes, Egil Haughom, Alf Sveinung Haughom, Tomas Ousdal,

 

Pynting og tilrydding i festsal: Sølvi Manneråk og Berit Haughom

 

LISTE SALG AV KAFFE OG KAKER

Salg av kaffe og kaker

11.00 – 12.00   Arne Aasen, Ann Helen Moen og Gunvor Navrestad

12.00 – 13.00   Trine R Ousdal, Anne Grete Josdal og Tuk Josdal

13.00 – 14.00  Linda Kvernmo og Sara M Birkeland

14.00   -15.00  Jorunn Tonstad og Gro Helene Tonstad

15:00 -16:00  Bente Monica Tonstad og Anne Sofie Stegemoen (er med og rydder)

 

Koke kaffe.

11.00 – 12.00 Stig Tjomlid

12.00 – 13.00 Kenneth Omlie

13.00 – 14.00 Anne Grethe Åsemoen

14.00-15.00 Inger Solveig Liland

 

I tillegg tar følgende med ei kake.

Nils Inge Gauthun, Sigurd Kjell Haughom,Inger Solveig Liland, Tone Lise Finsådal, Rune Risnes,Anita Rognøy, Linda Kvernmo, Gunvor Navrestad, Birgitte Bethuelsen, Ausra Aglinskiene, Renate Svindland, Siri Ovedal , Terje Morten Øksendal, Bjørg Tove Josdal, Anne Grethe Josdal, Ann Helen Moen, Frank Haughom, Isak A Liland, Ommund Fintland, Geir Øystein Tjomlid, Bjørg Tove Josdal, Siri Kydland, May Bente Bjørnestad, Aslaug Nord-Varhaug, Kåre Lindeland, Marianne Sinnes, Svein Sturla Tonstad, Glenn Tore Skeie, Kristian Tronstad, Britt Sofie Haughom, Torhild Ovedal, Nina Tjørhom, Gerd Jorunn Josdal, Berit Haughom, Anne Bjørg Ravnevann, Stig Tjomlid, , Merete Guddal,Tone Sonja Kvello, ,Iris Josdal, Inger Solveig Høyland, Tina S Fintland, Anne Grete Åsemoen, Bente Monica Tonstad, Lise Grete Liland, Marianne Hompland, Rosemari Heggdal, Lise Stø, Espen Netland, May tone Josdal, Inger Elin Lindeland, Maria Karlsen, Anne Sofie Stegemoen, Hilde Oksefjell Ribe og Siv Liland

 

Kaker kan leveres på Kulturhuset før Barnetoget eller på søndags kveld før kl. 19.00.

Det blir satt opp avkryssingsliste på dør i kjølerommet. Husk å krysse av på lista når du har levert kaken. NB. Det ville også vært veldig greit hvis kaken på forhånd var delt opp i passelige stykker

                                                                                                      

Hoppeslott

12.00 – 13.00             Fam. Lise Stø

13.00 – 14.00             Fam. Glenn Tore Skeie

14.00 – 15.00             Fam. Ivan Jovovic

15.00 – 16.00             Fam. Cecilie Ovedal

 

Ryddegjeng underveis.

Søppelbøtter må tømmes og bord må ryddes i festsalen. I tillegg må det se noenlunde ut rundt grillområdet

12:00-13:00Elar Meriloo,

13:00-14:00 HansTerje Lindeland

14:00-15:00 Terje Bjunes

15:00-16:00 Odd Morten Liland,

 

Ryddegjeng etterpå ca. kl. 16.30

Hovedstyret, styret i fotball og skigruppa

 

Rita Gyland er ansvarlig for alt innkjøp.

Gerd Jorun Josdal er ansvarlig for at det alltid er vekslepenger på salgsstedene. Hun får vekslepenger av Ommund Fintland

 

Hilsen Ommund Fintland
(Dugnadsliste 17 mai 2015 )