Dameturnering på Tonstad Lørdag 25.01.14

Dameturneringen på Tonstad Lørdag 25.01.14

Vi ønsker alle velkommen til dameturneringen her på Tonstad.
Det blir oppdateringer av resultater her,  for de som ikke har anledning å komme.
Men selvfølgelig så ønsker vi flest mulig i hallen for, til mer folk det er, jo bedre stemning blir det.
Under kampoppsettet over kampene, så vil dere finne turnreglene.
Først de forenkla for de som ønsker det.
Og det ordinære reglementet  etter dette.

Spillertiden består av 1 x 18 minutt.  Lagene, gruppene og kampene finner dere under her:

 

Pulje A                                  Pulje B

Lag nr. 1        Tonstad 1                             Tonstad 2                

Lag nr. 2        Lyngdal 2                             Lyngdal 1                

 Lag nr. 3        Moi                                       Kvinesdal                   

Lag nr. 4        Flekkefjord                          Helleland      

 

 

Kamp nr.
Tid
Gruppe
Hjemme
Borte
Resultat
  01.   11.00   A Tonstad 1   Lyngdal 2   2 – 2
  02.   11.20   B   Tonstad 2   Lyngdal 1   6 – 2
  03.   11.40   A   Moi   Flekkefjord   1 – 6
  04.   12.00   B   Kvinsedal   Helleland   0 – 5
  05.   12.20   A   Tonstad 1   Flekkefjord   1 – 0
  06.   12.40   B   Tonstad 2   Helleland   2 – 2
  07.   13.00   A   Lyngdal 2   Moi   2 – 0
  08.   13.20   B   Lyngdal 1   Kvinesdal   3 – 0
  09.   13.40   A   Tonstad 1   Moi   1 – 0
  10.   14.00   B   Tonstad 2   Kvinesdal   11 – 0
  11.   14.20   A   Lyngdal 2   Flekkefjord   5 – 1
  12.   14.40   B   Lyngdal 1   Helleland   4 – 2
  13.   15.00 Kampen om 7 pl.   Moi   Kvinesdal   2 – 1
  14.   15.20 Kampen om 5 pl Flekkefjord   Helleland   0 – 5
  15.   15.40   Bronsefinale   Tonstad 1   Lyngdal 1   1 – 2
  16.   16.00   Finale   Lyngdal 2   Tonstad 2  1 – 0

Forenkla turneregler:

REGEL 1

Turneringsoppsett

Innledende gruppespill og deretter plasseringsspill.

REGEL 2

Spilletid er i utgangspunktet 1*14 min, men kan bli justert avhengig av hvor mange lag som melder seg på.

REGEL 3

Spillebanen – størrelse: 40 x 20 m. Mål: Det benyttes Håndballmål (3 x 2 m.).

REGEL 4

Antall spillere

Det benyttes 5 spillere fra hvert lag inkludert målvakt på banen samtidig. Maksimum 10 spillere kan benyttes på et lag i løpet av turneringen.

REGEL 5

Spillernes utstyr

Leggskinn skal benyttes. Dette er særdeles viktig ved eventuell skade som skal dekkes av forsikring.

REGEL 6

Dommeren – Alle kamper vil ledes av lokale dommere.

REGEL 7

Offside – Offsideregel praktiseres ikke.

REGEL 8

Frispark

Direkte frispark kan spilles direkte i motstandernes mål uten at noen har berørt den. Indirekte frispark kan ikke settes i mål uten at en annen spiller har berørt ballen. Motspillerne må være minst 3 m. fra ballen ved alle frispark. Ballen skal settes i spill innen 4 sekunder.

REGEL 9

Straffespark

Straffespark tas fra 6 meter.

REGEL 10

Innspark

Innspark erstatter innkast. Et innspark tildeles når hele ballen har passert sidelinjen. Innsparket tas fra det stedet hvor ballen passerte sidelinjen. Mål kan ikke gjøres direkte fra innspark.

REGEL 11

Målkast

Målkast erstatter målspark og utføres av målvakten som må stå innenfor eget målsparkfelt sette ballen i spill innen 4 sekunder.

REGEL 12

Hjørnespark

Hjørnespark dømmes når hele ballen har passert over mållinjen. Når hjørnespark tas må motstanderne være minst 5 m. fra ballen.

REGEL 13

Ballen ute av spill – Ballen er ute av spill når den treffer taket. Spillet gjenopptas ved et indirekte frispark fra det stedet ballen ble sparket fra, men ikke nærmere enn 6m fra målet hvis sparket ble foretatt fra innsiden av 6m linjen.

REGEL 14

Feil og overtredelser – I tillegg til de 9 forseelser som i henhold til de vanlige spillereglene skal straffes med direkte frispark (evt. straffespark), skal direkte frispark også dømmes om en spiller: angriper en motspiller med skulderen, eller foretar en glidetackling for å nå ballen enten vedkommende treffer ballen eller ikke.

REGEL 15

Utvisning –  3 min gis ved utvisning. Samme spiller kan komme inn etter 3 min.

Ordinære regler: 

REGEL 1

Turneringsoppsett

Innledende gruppespill og deretter plasseringsspill.

REGEL 2

Spilletid er i utgangspunktet 1*14 min, men kan bli justert avhengig av hvor mange lag som melder seg på.

REGEL 3

Spillebanen – størrelse: 40 x 20 m. Mål: Det benyttes Håndballmål (3 x 2 m.).

REGEL 4

Antall spillere

Det benyttes 5 spillere fra hvert lag inkludert målvakt på banen samtidig. Maksimum 10 spillere kan benyttes på et lag i løpet av turneringa (5 innbyttere). Hvert lag må ha minimum 3 spillere på banen til enhver tid under kampen. Innbytte kan skje når som helst, såfremt spilleren som byttes ut først har forlatt banen. Innbytte må skje i innbyttesonen (foran benkene).

REGEL 5

Spillernes utstyr

Leggskinn skal benyttes. Dette er særdeles viktig ved eventuell skade som skal dekkes av forsikring.

REGEL 6

Dommeren – Alle kamper vil ledes av lokale dommere.

REGEL 7

Offside – Offsideregel praktiseres ikke.

REGEL 8

Frispark

Direkte frispark kan spilles direkte i motstandernes mål uten at noen har berørt den. Indirekte frispark kan ikke settes i mål uten at en annen spiller har berørt ballen. Motspillerne må være minst 3 m. fra ballen ved alle frispark. Ballen skal settes i spill innen 4 sekunder (i fra spilleren har mulighet til å spille ballen). Hvis ikke ballen er satt i gang i løpet av 4 sekunder, dømmes et indirekte frispark til motparten fra samme sted der frisparket skulle tas. Det er opp til dommeren å avgjøre når tidsrammen på 4 sekunder er overskredet.

REGEL 9

Straffespark

Straffespark tas fra 6 meter. Forseelse innenfor seksmeteren medfører straffespark. Alle spillere unntatt den som skal ta sparket, må være utenfor straffesparkfeltet, bak ballen og minst 3 m. fra straffesparkmerket.

REGEL 10

Innspark

Innspark erstatter innkast. Et innspark tildeles når hele ballen har passert sidelinjen. Innsparket tas fra det stedet hvor ballen passerte sidelinjen. Mål kan ikke gjøres direkte fra innspark. Motspillerne må være minst 3 m. fra ballen ved alle innspark. Ballen skal settes i spill innen 4 sekunder. Hvis ikke ballen er satt i gang i løpet av 4 sekunder, dømmes et indirekte frispark til motparten fra samme sted der innsparket skulle tas. Det er opp til dommeren å avgjøre når tidsrammen på 4 sekunder er overskredet.

REGEL 11

Målkast

Målkast erstatter målspark og utføres av målvakten som må stå innenfor eget målsparkfelt sette ballen i spill innen 4 sekunder. Hvis ikke ballen er satt i gang i løpet av 4 sekunder, dømmes et indirekte frispark til motparten fra nærmeste sted på straffefeltlinjen. Det er opp til dommeren å avgjøre når tidsrammen på 4 sekunder er overskredet.

REGEL 12

Hjørnespark

Hjørnespark dømmes når hele ballen har passert over mållinjen. Når hjørnespark tas må motstanderne være minst 5 m. fra ballen Ballen skal settes i spill innen 4 sekunder. Hvis ikke ballen er satt i gang i løpet av 4 sekunder, dømmes et indirekte frispark til motparten fra samme sted der hjørnesparket skulle tas.Det er opp til dommeren å avgjøre når tidsrammen på 4 sekunder er overskredet.

REGEL 13

Ballen ute av spill – Ballen er ute av spill når den treffer taket. Spillet gjenopptas ved et indirekte frispark fra det stedet ballen ble sparket fra, men ikke nærmere enn 6m fra målet hvis sparket ble foretatt fra innsiden av 6m linjen.

REGEL 14

Feil og overtredelser – I tillegg til de 9 forseelser som i henhold til de vanlige spillereglene skal straffes med direkte frispark (evt. straffespark), skal direkte frispark også dømmes om en spiller: angriper en motspiller med skulderen, eller foretar en glidetackling for å nå ballen enten vedkommende treffer ballen eller ikke.

REGEL 15

Utvisning – I kamper innendørs vil tidsbegrenset utvisning benyttes etter flg. retningslinjer:

En utvist spiller kan ikke komme inn i kampen igjen, og kan heller ikke oppholde seg på innbytterbenken. Ved utvisning må laget spille med færre spillere i 3 minutter. Når denne tiden er gått kan laget sette inn en annen spiller. Spilleren som skal inn kan delta etter tegn fra tidtaker/dommer.

Hvis et lag pga. tidsbegrensede utvisninger kun har 3 spillere (inkl. målvakt) på banen, og får ytterligere spiller(e) utvist, skal utvist spiller straks forlate banen. Soningen av «3- minutters lagstraff» skal imidlertid utsettes til tiden for den (de) første av tidligere idømte 3-minutters straffer er utløpt. Dvs. laget skal ha minimum 3 spillere på banen til enhver tid.

REGEL 16

Avbrutt kamp – Dersom et lag har færre enn 3 spillere på banen (skade/utvisning) skal kampen avbrytes. Resultatet settes til 3-0 til motstanderlaget som også tilkjennes seieren (3 poeng). Det samme skjer dersom et av lagene ikke stiller fulltallig ved kampstart.

Dersom en kamp av andre årsaker må avbrytes før spilletiden er ute (f.eks. tekniske problemer) beholdes det resultat som er gjeldene når kampen avbrytes.

PROTESTER

Protest må legges skriftlig inn til sekreteriatet innen 30 min etter kampen er spilt. Et gebyr på 300 kr betales ved protest. Gebyret refunderes hvis protesten får medhold. Det vil være oppnevnt en egen jury bestående av ulike klubber som behandler eventuelle protester.

Forøvrig vises det til NFFs reglement for innefotball.