Bli medlem

Kontingenten er 100 kroner. Register deg her https://medlemskap.nif.no/24096

Treningsavgiftene er:

0-10 år gratis
11-12 år 200 kroner
13-19 år 500 kroner
20-100 år 1000 kroner