ÅRSMØTE 2020 – NY DATO

Onsdag 14.04.2021 Onsdag 28.04.2021 kl 18:00 Klubbhuset

Årsmøtet er også generalforsamling for Feed Skiarena AS

Behandling av vanlige årsmøte-/generalforsamlingssaker.

Andre saker som ønskes behandlet må sendes styret ved leder Egil Netland skriftlig innen 14 dager før møtet.

Egil Netland, leder