Årsmøte 2017

Mandag 19.03.2018 kl 18:00

på klubbhuset

 Årsmøtet er også generalforsamling for Feed Skiarena AS

 Behandling av vanlige årsmøte-/generalforsamlingssaker.

Andre saker som ønskes behandlet må sendes styret ved leder Lars Audun Fodstad skriftlig innen 14 dager før møtet.

 Det blir enkel servering på møtet.

 Tonstad, 14.02.2018

Lars Audun Fodstad

leder