17 Mai Grill Crew

54. Runar passer på at det er nok til alle.

49. Her grillse det av Tonstad I.L 50. Her grillse det av Tonstad I.L 51. Her grillse det av Tonstad I.L 52. Mannen i røyken. 53. Her grillse det av Tonstad I.L 54. Runar passer på at det er nok til alle. 55. Eirik Ovedal.