Er du vår nye daglige leder?

Vi søker etter en daglig leder som kan bli med oss på reisen for å gjøre Tonstad IL til distriktets beste breddeklubb med et tydelig fotavtrykk i lokalmiljøet i Sirdal. Sjekk ut stillingsbeskrivelsen under.

Søknadsfrist: 6. juni

Søknad sendes til kontakt@tonstadil.no sammen med søknadsbrev og CV.


Stillingsbeskrivelse

Stillingsbetegnelse:Daglig leder i Tonstad idrettslag
Nærmeste foresatt:Styreleder Tonstad IL
Stillingsprosent:50
Sjef/leder for:Ansvarlig for den daglige driften
Merknad:Ingen

Ansvarsområde

Daglig leder i Tonstad IL skal forvalte klubbens ressurser og verdier på best mulig måte, han/hun skal være en leverandør av gode opplevelser/tjenester til våre medlemmer (spillere/trenere/ledere), samt være proaktiv og kreativ i forhold til videreutvikling av klubben.

Daglig leder skal ikke utføre alle oppgaver selv, men skal påse at alle viktige oppgaver blir godt organisert, planlagt og gjennomført. I dette ligger det å sørge for at ansvar for oppgaveutførelsen er plassert, og at oppgaven gjennomføres rettidig og i tråd med styrets føringer. Oppgaver som daglig leder selv ikke utfører, vil daglig leder derfor ha et påse- ansvar for at blir utført av andre eller styrets medlemmer.

Styret har det overordnede ansvaret for økonomistyringen. Økonomiansvarlig er en styrefunksjon, og er den personen i styret som har et særskilt oppfølgingsansvar på vegne av styret for at styrets ansvar blir oppfylt. Daglig leder delegeres myndighet fra styret, og er underlagt styrets økonomiansvarliges faglige instruksjon innenfor økonomiområdet.

Hovedoppgaver

 • Organisering av klubbens driftsoppgaver, herunder anleggsdrift, kioskdrift og dugnader.
 • Merkevarebygging, dvs. markedsføring og tydeliggjøre klubbens betydning for et godt oppvekstmiljø i Sirdal.
 • Kommunikasjon med samarbeidspartnerne; særforbund, idrettsrådet, kommune, idrettskretsen, mv.
 • Sikre klubbens inntekter slik at klubbens driftsoppgaver og sportslige mål blir ivaretatt iht. klubbens vedtatte mål.
 • Koordinere klubbarrangementer.

Arbeidsoppgaver

Drift:

 • Stimulere til god klubbutvikling ved å påse at kravene i NFF kvalitetsklubb følges opp og gjennomføres. Oppgaven utføres i samarbeid med Kvalitetsklubbansvarlig i styret.
 • Gjøre seg kjent med innholdet i Tonstad IL sin klubbhåndbok og sportsplan og bidra til at klubbens spillere/trenere/ledere etterlever dette.
 • Ansvarlig for å få utstyrt alle lag med materiell for å kunne utføre trening og kamp, samt være et kontaktledd mellom klubb og utstyrsleverandører. Oppgaven utføres i samarbeid med materialansvarlig i styret.
 • Klubbadministrator i FIKS med tilleggsrettighet kvalitetsklubbansvarlig.
 • Ansvarlig for klubbens medlemsregistrering og øvrige registre.
 • Ansvarlig for spillerregistrering, og overganger til og fra klubben.
 • Ansvarlig for å melde på lagene i seriesystemet, cuper, mv.
 • Organisere og følge opp klubbdommere til fotballkamper hvor krets ikke har satt opp dommer.
 • Ansvarlig for å følge opp oppgaver og frister iht. klubbens årshjul.
 • Aktivitetsplanlegging av idrettsanlegget.
 • Anleggsdrift – i samarbeid med Anleggsansvarlig i styret.
 • Koordinere kioskdrift i samarbeid med kioskansvarlig utpekt av styret.
 • Organisere og formidle dugnader.
 • Innhente politiattest i samarbeid med ansvarlig representant i styret for personer som skal utføre oppgaver for klubben, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Ansvarlig for å holde klubbens hjemmeside oppdatert.
 • Ansvarlig for klubbens lotterier.
 • Koordinering av arrangementer i samarbeid med styrets representanter og/eller utvalg.
 • Medlemsservice – ta imot innkommende henvendelser fra klubbens medlemmer.
 • Bindeledd mellom styret og de forskjellige utvalg.

Marked:

 • I samarbeid med markedsansvarlig i styret være ansvarlig for salg, reforhandling og oppfølging av samarbeids- og sponsoravtaler.
 • I samarbeid med markedsansvarlig i styret være ansvarlig for salg av arenareklame på idrettsarenaene våre.
 • Alle avtaler som inngås med Tonstad IL skal være i henhold til retningslinjene gitt i Tonstad IL sin Klubbhåndbok. Avtaler koordineres med markedsansvarlig i styret.

Økonomi:

 • I samarbeid med økonomiansvarlig i styret utarbeide utkast til budsjett for klubben, dokumentere alle budsjettforutsetninger.
 • Oppfølgning av utestående kundefordringer inkluderts medlemskontingent.
 • Være første godkjenner for utbetalinger fra bank.
 • Følge opp økonomiplanen etter styrets retningslinjer.
 • I samarbeid med økonomiansvarlig i styret planlegge og gjennomføre årsoppgjør.

Møter:

 • Ansvarlig for tilrettelegging av styremøter.
 • Delta på styremøter.
 • Delta på øvrige møter i klubben hvor Daglig leder er ønsket.
 • Ansvarlig for tilrettelegging og innkalling til Årsmøtet.

Beslutningsmyndighet

Typiske beslutninger stillingsinnehaver selv treffer

 • Innkjøp på inntil kr. 20 000.
 • Inngåelse av sponsoravtaler på inntil kr. 20 000.

Typiske beslutninger som skal godkjennes på høyere nivå

 • Innkjøp på beløp høyere enn kr. 20 000.
 • Inngåelse av sponsoravtaler på beløp høyere enn kr. 20 000, og/eller hvor avtalen berører andre ytelser.

Fullmakter

 • Daglig leder har vide fullmakter til å organisere klubbens oppgaver slik daglig leder mener er best, men styret skal orienteres og områdeansvarlig i styret bør forespørres hvis det kan være usikkerhet om denne kan ha innspill.

Samarbeid (Kontakt og kommunikasjon)

Internt (med hvem og om hva)

 • Styreleder, styremedlemmer, utvalg, lagledere, trenere og spillere.

Eksternt (med hvem og om hva)

 • Klubbens hovedkontakt mot NFF Rogaland, RIK, NIF, Skiforbundet, Sirdal kommune, Idrettsrådet og andre offentlige organ som klubben har kontakt med.
 • Dette arbeidet og kommunikasjonen skal skje i nært samarbeid med styreleder og/eller andre tillitsvalgte som klubben utpeker som ansvarlige. Dette omhandler også klubbens offentlig søknader på kommunale midler eller andre økonomiske støtteordninger.
 • Herunder kontakt med mediene. Daglig leder er klubbens ansikt utad, og det må prege vedkommende adferd på sosiale medier.
 • Foresatte til medlemmer/potensielle medlemmer til Tonstad IL.

Krav til kompetanse

Må ha:Erfaring som frivillig i idretten, kjenner til idrettens regelverk og idrettens organisering.Viktige egenskaper for å lykkes i stillingen er evnen til å være selvstyrt, strukturert, målrettet, engasjert og lyttende. Gyldig politiattest uten merknader.
Ønskelig:Høyere utdanning, gjerne innen sport management/idrettsledelse eller økonomisk-administrativ utdanning. NFF Fotballederkurs 1, 2, 3 og 4

TINE Fotballskole 2022

Tonstad IL inviterer til TINE Fotballskole denne sommeren for andre gang etter en kjempesuksess i 2021. I år håper vi på ny rekord når fotballskolen går av stabelen rett etter sommerferien starter.

Sett av 24.- 26. juni i kalenderen. Påmeldingsdetaljer finner du under.

Vi håper mange har anledning og lyst til å delta i år også, og vi satser på et like gøy arrangement som i fjor.

Praktisk informasjon:

 • Dato: 24.- 26. juni
 • Påmeldingsfrist: 1. juni
 • Sted: Tonstad stadion
 • Hvem kan delta: barn i alderen 6-12 år
 • Deltakeravgift: 500 kr pr. spiller
 • Betaling via Vipps til 108954 (Klubbhuset Fotball)
 • Påmelding til: fotball@tonstadil.no
 • Ved påmelding oppgi følgende:
  • Navn på spiller
  • Alder
  • Størrelse på t-skjorte
  • Telefonnummer til foreldre/ foresatte og spiller (om de har tlf)
  • Bekreftelse på betalt påmeldingsavgift (skjermbilde eller kvittering)

Vi er opptatt av at dette er et tilbud for alle og trenger man hjelp kan man ta kontakt direkte med fotballgruppa på fotball@tonstadil.no eller direkte med fotballskoleansvarlig Gry Iren Josdal på tlf 992 62 263 eller leder Ole-Erik Endrerud på tlf 47 37 81 57‬.

Skikarusell 2022

Velkommen til skikarusellen på Feed onsdager kl. 17:30 fra 9. februar. Det blir arrangert fire karusellrenn fremover. Vinterferien tar vi pause.

Datoer:

 • 9. februar
 • 16. februar
 • 2. mars
 • 9. mars

Informasjon:

 • Pris: 100 kr for alle fire renn for barn og voksne
 • Påmelding og betaling ved klubbhuset på Feed
 • Flotte deltagerpremier til alle
 • Åren kiosk, salg av nystekte vafler, pølser, varme drikker, sjokolader, mm.
 • Det blir premieutdeling etter siste renn
 • Alle alderstrinn er velkomne og løypelengde velger du selv
 • Lekeområde

Vi håper mange tar med familien opp til Feed fremover!

Kan du ikke delta på oppsatt tidspunkt sender du bare påmelding til betaler på Vipps til 469 28 021. Merk med navn og hvilken dag man går runden.

TINE Fotballskole 2021

Klubben vil med dette invitere til Tine fotballskole sommeren 2021.

Se mer her: https://www.tine.no/…/tonstad-il/tonstad-stadion/24000

Fotballskolen var først forespeilet i august, men som et bidrag inn i prosjekt «Hjemmesommer 2021» har styret bestemt at fotballskolen avholdes 16.- 18. juli.

Arrangementet er hovedsakelig for spillere tilknyttet et lag i klubben, men om du ikke spiller på et lag, men har lyst å melde deg på, åpner vi opp for det⚽️ Kriteriet er at du må være bosatt i Sirdal kommune. De som skal begynne i 1. klasse til høsten er ikke tilknyttet et lag enda, men kan likevel bli med⚽️

Vi håper mange har anledning og lyst til å delta. Vi kommer tilbake til mer informasjon rundt tidspunkt og organisering de forskjellige dagene.

Praktisk informasjon:

 • Dato: 16.- 18. juli 2021
 • Sted: Tonstad stadion
 • Deltakeravgift: 200 kr pr. spiller
 • Hvem kan delta? Spillere tilknyttet et lag i Tonstad IL
 • Alder: 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 år
 • Påmeldingsfrist: 1. juli 2021
 • Påmelding til: gry.iren.josdal@sirdal.kommune.no
 • Ved påmelding oppgi følgende:
  • Navn på spiller
  • Hvilket lag spilleren er tilknyttet
  • Størrelse på T- skjorte
  • Telefonnummer til foreldre/ foresatte og spiller (om de har tlf)