Lagleder håndbok

Til foreldre/pårørende til barn/ungdom i fotballgruppa.

Flott at dere engasjerer dere i fotballmiljøet på Tonstad 🙂 For at alle skal få et tilbud er vi nemlig avhengig av dere foreldre. Dere er med som en støtte for barnet deres og hjelper fotballmiljøet med å utføre dugnader og være gode rollemodeller. Sørg for at barnet deres lærer seg til fra første trening at det bruker leggbeskyttere, tar med drikkeflaske og at en kommer tidsnok på trening 🙂

DUGNADER :Mange slags dugnader gjøres gjennom hele året. Kan nevne noen: Være med på treninger og kamper som trener, oppmann og/eller forelder. Det er bra å være flere voksne der barna oppholder seg for trygghet og sikkerhetens skyld. Hvert lag har hver sesong sine uker de skal bemanne kiosken i klubbhuset. Det lages også en kjøreliste til bortekampene, og der er det foreldre/pårørende som skal kjøre. Fotballfesten arrangeres en gang i året, og for at denne skal kunne gjennomføres er vi avhengig av folk til å rydde til/fra, mat, vakthold i hallen etc. Fotballgruppa  tilbyr å betale påmeldingsavgift til lagets cuper og andre ting, men da må også andre dugnader gjøres for å få inn penger, dette kan være salg av lodd eller andre ting, kakebaking etc. På 17.mai og St.hans er det også oppgaver som skal gjøres i form av salg av mat, underholdning etc. Vi arrangerer også hvert år en herreturnering og en dameturnering, mye som skal ordnes i forkant og selve dagene for gjennomføringen.

Heldigvis har vi mange foreldre som engasjerer seg som trenere for lagene- TAKK skal dere ha! På mini lagene er det ikke mest fotballferdighetene treneren trenger være best i. Men det er viktig å skape en arena for aktivitet og trygghet i gruppen.

Ikke alle foreldre føler at de kan klare et treneransvar, men da må de regne med at de kan bli spurt om å være oppmann/lagleder. Et lag kan ha en eller to oppmenn, og dette skal sirkulere. Siden det er en lagidrett, så blir det ikke mye arbeid på hver, hvis alle tar sin turn 🙂

Oppmannens oppgaver:

  • Være trenerens «høyre hånd». Tar seg av praktiske ting og har kontakt med lagets kontaktperson innad i styret. Møter på lagledermøtene. Ha godkjent politiattest.
  • Før lagledermøtet etter sesongslutt: sjekke om draktene passer, hvis ikke tas de med på møtet og leveres inn
  • Sjekke kampoppsett på speaker.no. Dette kan forandres helt til første kamp spilles
  • Lage lister over dugnadsarbeid som skal gjøres
  • Endring/flytting av kamper(i samarbeid med trener) – sjekk om banen er ledig-kontakte motstander-dommer-kioskansvarlig
  • KAMPENE: Kontakte motstander pr mail/sms i god tid i forkant, ansvar for medisinskrin, fylle ut dommerkort fra 13 år og eldre. HEIMEKAMP: ta kontakt med dommer som er oppsatt og hør om han kan, lage til banen og sørge for at det er en som leder laget. BORTEKAMP: Finn ut hvor banen er, alle spillere skal ha med niste og drikkeflaske og kan ha med opptil en fastsatt sum. Opptil 10 år : 20kr og over 10 år 30 kr.
  • Ta lagbilde til diplom til fotballfesten. Dette sendes på mail til Ommund i god tid før festen

Dette klarer vi sammen 🙂

Fotballstyret Tonstad IL v/ Marianne Hompland

 

 

Retningslinjer angående deltaklese på fotballcuper.

Fotballgruppa betaler lagkontingenten til de forskjellige cupene, andre utgifter til f.eks betaling av «kort» til hver enkelt spiller som skal dekke kost-losji-aktivitet o.l, betales av hver enkelt, ved egenutført dugnad eller egenskaffede sponsormidler.

Vi har valgt å legge noen føringer på hvilke cuper som er aktuelle for de forskjellige aldersgruppene:

06 – 12 år:      Delta på 1-2 endags (evt todagers)cup i nærområdet. Dette kan f.eks være Bendit cup, Agder Cup, Sparebanken cup, Østerhus cup Ålgård etc.

11 – 16 år:      Delta på en fleredagers cup i Norge, fortrinnsvis i Vest- Agder eller Rogaland. Dette kan være f.eks Plussbank cup, Lyngdal cup etc.

14 år og eldre:           Delta på DanaCup eller NorwayCup, hvis interesse for det. Foreldre og andre må organisere påmelding og dugnad selv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

– med et bredt og allsidig tilbud.