Skadetelefon

Skadetelefon

Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.

Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.

Vi gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader.

Skadetelefonen gir deg en stor trygghet.

Åpningstider er alle dager 0900 – 2100.

https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon

Share

– med et bredt og allsidig tilbud.